Nytt samarbete mellan Unga Roma och Childhood Foundation.

Unga Roma har inlett ett samarbete med stiftelsen Childhood Foundation i syfte att belysa barns rätt att vara trygga på nätet. 
Tidpunkten för samarbetet är mer än lägligt, då internetrelaterade sexualbrott mot barn nu ökar stort som en följd av coronakrisen. Barn utsätts för övergrepp i ännu högre grad när de inte är i skolan eller på fritidsaktiviteter som vanligt utan tillbringar mer tid på nätet. 
Liksom förövarna, som nu kan lägga ner mer tid på att sitta ensamma framför sina datorer.
Hösten 2018 hade Unga Roma premiär på Gotland på sin klassrumsföreställning ”Fångad i ett nätverk” som även spelades som Skapande Skola-projekt i februari detta år. 17 oktober anordnade Unga Roma i samverkan med Region Gotland ”En kväll om sex på nätet”, där ”Fångad i ett nätverk” spelades som följdes av ett panelsamtal med representanter från polisen, åklagarmyndigheten, socialtjänsten och frivilligorganistaionen DACA, modererat av Caroline Engvall, Safe selfie academy.

I syfte att stärka barn och unga ännu mer kraftfullt kommer nu Unga Roma och Childhood Foundation samarbeta kring att nå ut till skolor och andra intresserade. En auktoriserad dramapedagog har kopplats till projektet för att arbeta och samtala med elever och lärare efteråt.  

-Vi är väldigt glada över det här samarbetet säger Anna Holmlin Nilsson och Lotta Grut på Unga Roma. Childhood har så mycket kunskap och vår dialog med dem är oerhört viktig. 

-Barn och ungdomar har lika mycket rätt att uppleva och utforska saker på nätet som de har rätt att gå i skolan och att vistas utomhus. Childhood och Unga Roma ser de otroligt positiva aspekterna som internet fört med sig, men vi ser även hur internet möjliggör sexuella övergrepp och trakasserier. Det finns ett stort behov av att hitta nya sätt att nå och stödja barn när det gäller säkerhet online. Det räcker inte att endast ensidigt informera barn och vuxna om de risker som finns och de rättigheter man har. Det är här Unga Romas teaterföreställning Fångad i ett nätverk kommer in i bilden, säger Susanne Drakborg som är program manager på Childhood.

-I snart tjugo år har Childhood stött innovativa online-lösningar. Tillsammans med Unga Roma tror vi på Childhood att något engagerande och deltagande – såsom pjäsen Fångad i ett nätverk + workshops – kan göra en förändring och hjälpa till att skydda och stärka barn online.

-Teaterns styrka är att väcka känslor och erfarenheter till liv. Åskådaren ska inte längre bara lyssna och bara tänka, utan hen ska känna sig fram. Med Childhoods stöd kombineras pjäsen med workshops som fokuserar på elevernas förmåga till empati, fantasi, reflektion och bedömning. Det planeras även kvällsseminarier (likt den ”En kväll om sex på nätet”) inriktade på vuxna i syfte att uppmuntra ytterligare engagemang från just alla vi som vill våga vara en viktig vuxen, säger Susanne Drakborg.

Under läsåret 20/21 finns pjäsen och workshopen tillgänglig för intresserade skolor runtom i Sverige för årskurs 7-9 och gymnasiet.
Redan i nuläget är ett tjugo-tal föreställningar bokade. (med reservation för corona-epidemins utveckling)
Kontakt:
Unga Roma
Anna Holmlin Nilsson 070-7526445 anna@ungaroma.com
Lotta Grut 0739-907921 lotta@ungaroma.com
Childhood Foundation
Susanne Drakborg +46 8 55 11 75 00 www.childhood.se