Om Unga Roma

Bakgrund

Unga Roma bildades 2004 som ideell förening av tre skådespelare från Romateatern, som spelar Shakespeare i Roma klosterruin på Gotland.

Syftet var att, utifrån vår erfarenhet av Shakespeare och av att vara mammor i en värld där ungdomarnas mentala hälsa försämras för varje år, stärka barn och ungdomars kulturella identitet via konstens språk och berättelser.

Shakespeares dramatik handlar ofta om utanförskap, generationsklyftor, och ungas behov av att hitta sitt Jag i en föränderlig värld. Detta har vi utgått från när vi omarbetat Shakespeares pjäser för och tillsammans med barn i ett antal skolprojekt.  Vi har i mötena med barnen sett många gyllenen ögonblick: små har blivit stora, stumma har fått ord och pratkvarnarna har suttit med hängande hakor. Deras kommentarer har också överrumplat. Varför måste Romeo och Julia dö för att få älska? Varför är Ofelia så lydig? Jag skulle göra så här om jag vore hon … Shakespeares berättelser har en särdeles förmåga att skapa tillit och lust hos unga människor att kommunicera och växa. Vårt syfte är därför också att bilda gemensamma plattformar för vuxna och barn att mötas på.

I denna strävan har vi haft två olika forum för föreställningarna:

  • Familjeföreställningar på somrarna, oftast utomhus i Roma klosterruin.
  • En omarbetad inomhusversion för skolturnéer på Gotland och på fastlandet under höst- eller vårterminen.

I början byggde arbetet enbart på konstnärlig lust, men har med åren också blivit kulturpolitiskt viktigt för oss. Vi ser oss numer som en kvalitetssträng teater som med och för barn, unga och vuxna hittar lustfyllda former för att knyta skola och kulturliv närmre varandra. Sommarföreställningarna hör alltså ihop med ett övergripande kulturpolitiskt ansvar som sträcker sig över hela året. Vi ser dessutom ett starkt behov av kvalitativ kultur för barn och unga som motvikt till ett alltmer fragmentariskt medieflöde. Vi tror att unga också vill ha komplexa förebilder och fördjupade dialoger mellan jaget och omvärlden. Därför fortsätter vi att erbjuda den unga människan humor, lek och allvar. Bilder och ord som uttrycker svårgripbara känslor i en föränderlig värld är viktiga delar som behövs för att växa sig vuxen med vettet i behåll.

För att stimulera till kulturbärande infrastrukturer på Gotland söker vi därför, i alla projekt, samarbeten med föreningar, institutioner, företag och andra kulturutövare på ön. Vi är medlemmar i Teatercentrum och svenska ASSITEJ.